Reeducació

Tractament psicopedagògic per a nens/es i adolescents amb dificultats en l’aprenentatge escolar.

Intervencions específiques i adaptades per:

  • Baixa motivació
  • Trastorn de l’aprenentatge de la lectura (dislèxia)
  • Trastorn de l’aprenentatge de l’expressió escrita
  • Trastorn de l’aprenentatge de les matemàtiques
  • Trastorn per dèficit d’atenció (amb o sense hiperactivitat)