Logopèdia

La funció del logopeda es la PREVENCIÓ, AVALUACIÓ, DIAGNÒSTIC I TRACTAMENT de les alteracions de la parla i el llenguatge, tant en nens com en adults.

El seu àmbit d´actuació és:

 • Dislàlies (errors en la pronunciació de sons).
 • Retard de la parla.
 • Trastorn fonològic (dificultats en la parla degudes a una mala discriminació auditiva).
 • Retard del llenguatge.
 • Trastorn del llenguatge.
 • Trastorn Específic del llenguatge (TEL).
 • Trastorns en la lectura i escriptura (dislèxia).
 • Afasia (alteració del llenguatge deguda a una afectació d´una àrea del cervell provocada per un ictus, traumatisme o una malaltia degenerativa).
 • Deglució atípica i respiració bucal (mal posicionament de la llengua a la cavitat bucal que ocasiona maloclusió dental).
 • Llenguatge i comunicació en persones diagnosticades amb TEA.

Psicopedagogia

La Psicopedagogia s’encarrega d´AVALUAR, DIAGNOSTICAR I TRACTAR dificultats que poden aparèixer en nens i adolescents  en el seu procés d´aprenentatge i que pot afectar a diferents àrees com l’atenció i la memòria i el processament de la informació que arriba al cervell.

Les alteracions que treballa són:

 • Alteracions en la lectura i escriptura (dislèxia). Relacionat amb això tindríem problemes en la grafia (disgrafia) i en l’aprenentatge de l’ortografia (disortografia).
 • Dificultats d´aprenenatge degudes a Trastorn per Dèficit d´Atenció (amb o sense hiperactivitat).
 • Dificultats en matemàtiques (discalculia).
 • Trastorn de l’aprenentatge no verbal.
 • Nens amb necessitats educatives específiques, que necessiten un suport al seu aprenentatge.
 • Alteracions en el processament auditiu.