Com treballem?

Prevenció

Des de SANA treballem per afavorir una correcta detecció de les possibles problemàtiques abans que aparaguin o en els primers estadis de la seva aparició. La nostra finalitat és afavorir una correcta detecció d’allò que genera malestar i orientar en qué fer i com fer davant els primers moments de dificultat.

 

Avaluació

Durant la primera visita es realitzarà una avaluació acurada del motiu de conflicte o malestar i s’oferirà un pla a seguir en tots els casos. Realitzem les avaluacions amb màxima transparència fent partícep a la persona afectada o a les seves famílies (en el cas de menors d’edat) dels resultats obtinguts. 

 

Intervenció

Treballem per oferir una màxima efectivitat en el mínim temps possible. Realitzem intervencions personalitzades segons les necessitats de cada cas.