Com treballem?

Prevenció

Des de SANA treballem per afavorir una correcta detecció de les possibles problemàtiques abans que aparaguin o en els primers estadis de la seva aparició. La nostra finalitat és afavorir una correcta detecció dels conflictes i orientar en qué fer i com fer davant els primers moments de dificultat.

 

Avaluació

Durant la primera visita es realitzarà una avaluació acurada del motiu del malestar i s’oferirà un pla a seguir en tots els casos. Realitzem les avaluacions amb màxima transparència fent partícep a la persona afectada o a les seves famílies (en el cas de nens/es i adolescents) dels resultats obtinguts. 

 

Intervenció

Treballem per oferir una màxima efectivitat en el mínim temps possible. Realitzem intervencions personalitzades segons les necessitats de cada cas.