Avaluacions neuropsicològiques

Avaluació de les diferents capacitats neuropsicològiques que puguin estar afectant a la correcta adaptació del nen/a, jove o adult als diferents contextos. Es realitzen diferents proves adaptades i personalitzades per a les diferents problemàtiques.

 

S’aconsella realitzar una avaluació neuropsicològica davant la presència de:

  • Dificultats en l’aprenentatge.
  • Dificultats en l’atenció i concentració.
  • Dificultats d’adaptació en un o més contextos.
  • Conductes alterades per l’edat del nen/a i/o l’adult.